ที่ปรึกษารมว.ทส. นำทีมเปิดตัวโครงการ “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”

804

ที่ปรึกษารมว.ทส. นำทีมเปิดตัวโครงการ “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี สร้างการมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่นหน้าบ้านตนเอง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำจิตอาสากว่า 400 คน เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ จ. เพชรบุรี พร้อมเปิดตัวโครงการ Save Marine for My Life หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”
พร้อมย้ำบิ๊กโปรเจค Everyday Say No To Plastic Bags กำหนดดีเดย์วันที่ 1 มกราคม 2563 พร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่ ดึงห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 70แห่ง ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในทะเลของประเทศ
นายยุทธพล กล่าวว่า แม้ว่าปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย จะมีแนวโน้มด้านการบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดี ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการจัดการเป็นอย่างดี ภาพรวมของปัญหาเริ่มทุเลาลง
แต่อย่างไรก็ตามนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังคงเน้นย้ำอยู่เสมอ ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เนื่องจาก ปัญหาขยะทะเลมีมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี ดังนั้น การดำเนินการแก้ไขจะทำเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ มิได้ จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง
ขยะทะเลกว่า 80% มาจากกิจกรรมนุษย์ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมมือกัน ซึ่งครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนชายฝั่ง ในการดูแล รักษา พื้นที่ชายหาดให้สะอาด ปลอดขยะ
โดยในวันนี้มีจิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกว่า 400 คน ร่วมเปิดตัวและร่วมเก็บขยะในพื้นที่ชายหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ซึ่งการเปิดตัววันนี้ ตนได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการ Everyday Say No To Plastic Bags ที่ท่าน รมว. ทส. ได้ผลักดันและเชิญชวนห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศกว่า 75แห่ง ร่วมโครงการ โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอีกด้วย
นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวเสริมว่า โครงการ Save Marine for My Life หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” ได้มีการเตรียมการและริเริ่มโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่สมัยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ยังดำรงตำแหน่งอธิบดีทช. ซึ่งตนได้รับมาสานต่อ โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้
อย่างไรก็ตาม กรมฯได้พยายามสร้างเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งสิ้น 575 กลุ่ม สมาชิกกว่า 13,864 คน นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) กว่า 12,638 คน ที่เป็นสมาชิกของ ทช. ในการร่วมเป็นเสมือนกำลังในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้มีการปล่อยซั้งปลาหรือแนวปะการังเทียมในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์ปลา พร้อมปล่อยเต่าทะเล และพันธุ์ปลาลงสู่ทะเล ซึ่งนอกจากพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องทรัพยากรหน้าบ้านตนเองแล้วขยะพลาสติกในทะเลส่งผลกระทบร้ายแรงและใกล้ตัวเรากว่าที่หลายๆ คนคิด
การสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล สุดท้ายมนุษย์ก็จะได้รับกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ่าน ระบบห่วงโซ่อาหาร ปัญหาขยะพลาสติกแม้จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การจัดการแก้ไขปัญหายังไม่สามารถหยุดดำเนินการได้ ความร่วมมือของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและของทุกภาคส่วน
“การปลุกจิตสำนึกของคนสังคมในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกยังคงสำคัญ เปรียบเสมือนกุญแจดอกสุดท้ายในการปลดล็อคปัญหาขยะทะเลที่เรื้อรังมานาน” สุดท้ายนี้ จึงขอความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในทะเล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะสามารถจัดการปัญหาขยะทะเลได้อย่างยั่งยืนและเป็นท่ียอมรับและเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะทะเลให้กับอีกหลายประเทศทั่วโลกต่อไป”