Home Tags กระเพาะอักเสบ

Tag: กระเพาะอักเสบ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการรักษาและการวินิจฉัยปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุมครบวงจร มีการตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดชัดเจน ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทำให้สามารถตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ สภาวะการณ์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต อาหารที่รับประทาน ยาต่างๆ อาหารเสริม การถ่ายทอดทางพันธุกรรมรวมไปถึงสภาพแวดล้อม ส่งผลสู่ภาวะสุขภาพโดยรวม อาจทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและตับได้หลากหลาย เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน...

MOST POPULAR

HOT NEWS