หน้าแรก แท็ก วัด

แท็ก: วัด

วัดภูเขาทอง – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดภูเขาทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ กลางทุ่งภูเขาทอง ตามตำนานพระราชพงศวดารอยุธยากล่าวว่าว่า วัดภูเขาทองสร้างโดยสมเด็จพระราเมศวร กษัตริย์ราชวงศ์อู่ทอง เมื่อประมาณพุทธศักราช 1930 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2112 พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทอง ขนาดใหญ่แบบใหญ่แบบมอญไว้เป็นที่ระลึก ณ บริเวณนี้ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้บรณะซ่อมแซมวัดในเวลาต่อมา และเปลี่ยนพระเจดีย์ตอนบนจากเจดีย์มอญเป็นเจดีย์ไทยย่อมุมไม้สิบสิง ด้านหน้าภูเขาทองประดิษฐาน...

MOST POPULAR

HOT NEWS